Marketing bezpośredni - Marketing bezpośredni - strategie i narzędzia marketingu bezpośredniego

Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni odgrywa coraz większą rolę w sprzedaży różnych dóbr, chociaż wciąż zbyt wiele firm nie doce-nia roli marketingu bezpośredniego i traktuje go jako jedynie uzupełnienie podstawowych działań marketingowych. Przed-siębiorcy wydają więc znaczne środki na reklamę (aby uświadomić nabywców), promocję sprzedaży (aby dostarczyć bodźca do zakupu) i personel sprzedaży (nakłanianie i negocjowanie) celem zwiększenia sprzedaży swoich produktów.

Producenci dóbr konsumpcyjnych uważają, że osiągną lepsze wyniki stosując np. reklamę i promocję sprzedaży, a produ-cenci działający na rynku przedsiębiorstw skupiają swoją uwagę na personelu sprzedaży i promocji sprzedaży. Zdaniem zarządów tych firm marketing bezpośredni nie zapewni tak dużej sprzedaży, jaką wywołać może promocja sprzedaży czy reklama.
alveo
Biuro Rachunkowe Kielce increase AFyk DYNACORD ALPHA V1/60 - It's a full meble lublin